מידע כללי ותנאים

סיורים דינמיים היא חברת טיולים מקצועית
טיולינו מתוכננים היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם השטח והאתרים בהם אנו מטיילים, ולאור הניסיון הרב שצברנו.
עם זאת מתרחשות לעיתים תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום
לשינויים במסלול הטיול או לשינוי ברמת השירותים המובטחת.
שמורה לנו הזכות לבצע שינויים, כדי לבצע את המסלול בהתאם למצב בשטח, הוראות הביטחון והבטיחות , תנאי מזג האוויר ועוד...,
על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתוכנית

תנאי הרשמה

עצם הרשמתו של המטייל לטיול, או תשלום המקדמה, או מתן פרטי כרטיס אשראי, או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו,
מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים באתר זה, בדף המידע ובמחירון.
ההנחיות המעודכנות תימסרנה למטייל עם ההרשמה.

מידע והגבלות בטיולים לקהל הרחב / קבוצות סגורות 

חלק מהטיולים מצריך כושר ויכולת הליכה בשטח עירוני או בטבע בדרגות קושי משתנות.
על הנרשמים לוודא מידת התאמת הטיול לכושר וליכולת שלהם
קיימים טיולים עם המלצה והתאמה לגיל המטיילים / ילדים / נוער / מבוגרים.
ההתאמה היא בהתאם לתכנים ו/או דרגת הקושי.
לגיל צעיר מהרשום יש ליצור קשר ולוודא התאמה.
אין להגיע לטיול ללא הרשמה מסודרת ותשלום של כל המשתתפים.
בטיולים/ימי גיבוש וכיף לקבוצות סגורות  יש לעדכן מספר משתתפים סופי עד 48 שעות לפני הטיול. 
הוספת משתתפים נוספים חייבת להיות מדווחת לסיורים דינמיים טרם הטיול 
  • יש לדווח על כל מגבלה בריאותית

ביטול טיול מטעם סיורים דינמיים

קיום הטיולים והאירועים לקהל הרחב מותנים במספר מינימום של נרשמים.
לטיולים מובטחים לביצוע - יצוין שהטיול מובטח.
במידה ולטיול הפתוח לציבור הרחב לא ירשמו מינימום של אנשים, שמורה לסיורים דינמיים זכות ביטול הטיול
בהודעה ללקוח באימייל או בדרך אחרת.
בטיולים בהגעה עצמית תימסר הודעה על ביטול עד כ- 48 שעות לפני הטיול
בטיולים עם אוטובוס תימסר הודעה עד 4 ימים לפני הטיול.
טיולי חו"ל וטיולים הכוללים לינה יחולו תנאים נפרדים ושונים שינתנו לנוסע עם מתן ההצעה.

* ביטול טיול או שינוי במסלולו יתכנו גם בשל מצב בטחוני שלא יאפשר קיום הטיול.

ביטוח ואחריות

מומלץ למטיילים לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות או כל ביטוח מתאים אחר.
סיורים דינמיים ואורנה סידי מבוטחים בביטוח צד ג' לטיולים.
סיורים דינמיים ואורנה סידי אינם אחראים לנזקים שיקרו למטיילים במהלך הטיול. נזק ישיר או עקיף בכלל זה נזקי גוף או רכוש.
סיורים דינמיים ואורנה סידי אינם אחראים להוצאות שיהיו למטיילים בעקבות נזקים אפשריים.
סיורים דינמיים משתמשת בספקים רבים במהלך הטיולים והאירועים ולכל ספק הביטוח הרלוונטי שלו בהתאם לעיסוקו וחובתו על פי חוק.

דמי ביטול לטיולים יומיים בארץ

עשרה ימים עד שבעה ימים לפני הטיול 10% דמי ביטול.
שבעה עד ארבעה ימים לפני הטיול 25% דמי ביטול.
ארבעה ימים עד יומיים לפני הטיול 50% דמי ביטול.
מ- 48 שעות לפני הטיול ועד הטיול כולל, תשלום מלא.
אי הופעה לטיול = מחיר מלא
אלא אם כן סוכם אחרת עם המטייל / הקבוצה.

* לבתי מלון בארץ ובחו"ל, חבילות נופש בחו"ל, טיולים בחו"ל יחולו תנאים נפרדים ושונים שינתנו לנוסע עם מתן ההצעה.

תנאי תשלום

סיורים דינמיים לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה.

סירוב לרישום

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה בנדון.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול
ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, באוירת הטיול והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול.
במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד מועד הפסקת השתתפותו
אלא אם כן תחוייב החברה בדמי ביטול ע"י ספקי השירותים

מידע כללי לשרותי ספקים

לסיורים דינמיים קשר עם ספקי שרות שונים . סיורים דינמיים פועלת במקרים אלו כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים,
כגון: ספקי אטרקציות, שרותי הסעדה, מלונות, , ספקי טיסות, ,הסעות,
חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים הללו מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.
סיורים דינמיים אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים,
או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.
הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי סיורים דינמיים מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה
ובסעיפי מידע חשוב או הנחיות לטיול, אירוע ועוד..." המתייחסים למוצרים השונים.

תלונות ותחום שיפוט:

מוסכם בזאת שכל טענה ו/או תלונה של מטייל כנגד סיורים דינמיים תוצג בכתב לא יאוחר מ-15 יום לאחר הטיול.
הואיל ומרכז הפעילות של סיורים דינמיים הוא בצפון בקרית טבעון , מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים האחד כלפי השני,
תהיה לבית המשפט בחיפה סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.
מוסכם כי עצם הרשמתם של הנוסעים לפעילות סיורים דינמיים במשרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ,
לא תקנה סמכות שיפוט מקומית בבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות.

 

 

הצטרפו למועדון המטיילים!
קבלו עדכונים על הטיולים הקרובים