• 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Braeburn

טיול לקראת ראש השנה

ראשי חודשים נקבעו על ידי אבותינו לפי עדות ראיה של " מולד הלבנה".

לאחר קידוש הלבנה השיאו משואות על ראשי ההרים ושלחו שליחים לכל תפוצות ישראל להודיע בכל מקום על תחילת החודש.

 

Sukot1

טיולי סוכות 

אל הסוכות ושוק ארבעת המינים בירושלים  בבוקר ערב חג סוכות 

הכנות אחרונות לחג הסוכות, בניית סוכות וקישוטן .

טיול בשווקים המיוחדים לארבעת המינים המוקמים במיוחד לחג הסוכות

Hanuka10

טיולי חנוכיות / סיורי חנוכיות 

טיול קסום בעקבות גלגולי המנורה,חנוכיות וסיפורי חנוכה .

טיולי חנוכיות בירושלים, טיולי חנוכיות בבני ברק, טיולי חנוכיות בצפת, טיולים בעקבות גבורת המכבים ועוד...

Purim

טיול פורים בבני ברק

כל שנה בני ברק משנה פניה בפורים המשקה נכנס וגם השמחה

אנשים מרקדים ברחובות ובבתי הכנסת ,תחפושות אותנטיות, מוסיקה בוקעת מכל פינה