• 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

לאורנה סידי שהדריכה

וגם לכל המארגנים מפסגות.

ברצוננו להודות לכם על הטיול שעשינו היום בירושליים ושכונותיה, שהיה מענין באופן מיוחד, והתאים מאד מבחינת

העינין והקושי לקבוצה שהשתתפה בטיול.

כל מה שראינו היה חדש עבורנו, ותרם ולו במשהו להכרתנו את ירושליים.

ובנוסף גם האווירה בטיול היתה מצוינת, דבר שתרם גם הוא להצלחה. 

תודה ונקווה להשתתף בעתיד בעוד טיולים שתארגנו.

להתראות

                     חנה ושוקה