טיול לקראת ראש השנה

ראשי חודשים נקבעו על ידי אבותינו לפי עדות ראיה של " מולד הלבנה".

לאחר קידוש הלבנה השיאו משואות על ראשי ההרים ושלחו שליחים לכל תפוצות ישראל להודיע בכל מקום על תחילת החודש.

 

הר תבור - אחד מההרים שעליהם השיאו  משואות לבשר תחילת חודש.

נטיל בשביל הסובב את ההר תוך תצפיות מרהיבות וסיפורי התנ"ך וההיסטוריה

שהתרחשו באזור. נרד ממהר דרך הכפר הבדואי שבלי .

ניסע לשדמות דבורה לביקור ב"דבורת התבור".

נבקר במכון רדית הדבש נחווה את התהליך ונטעם מהדבש.

נכנס למצפה הדבורים ונצפה מעבר לזכוכית מגינה בפעילות הדבורים

ונשמע על חיי הדבורים ומוצרי הכוורת השונים. לסיום נכין נר מדונג .

ג'יפים יחכו לנו בסיום הביקור בדבורת התבור וייקחו אותנו לחוויה קסומה בערוץ נחל תבור ורמת יבניאל.

נרד לכוון הכנרת לארוחת במסעדת דגים ונברך " יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב"

נסע דרך צמח למזרח הכנרת ונעלה לרמת הגולן לביקור בבית אריזה וקירור מהמשוכללים שיש

לסיור " בדרך הפרי" . בית אריזה אלקטרוני ומשוכלל ביותר.

נסיים את היום "בתפילת תשליך" ונרד למג'ראסה לטיול קסום בין ערבים ונהלך בתוך המים.

"תשליך היא תפילה הנאמרת על שפת נהר או ים או ליד בור שלא כלו בו המים  ונשליך תרתי משמע את כל חטאותינו.

ונברך " יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"