ירושלים בעקבות הנצרות- יום שישי הטוב בשילוב תהלוכות של עולי רגל צליינים 

יום שישי הטוב נחוג בעדות הנוצריות לציון היום האחרון בחייו של ישו וצליבתו.

טיול לא שגרתי לאורך הויה דולורוזה תוך ביקור בכנסיות ייחודיות בעקבות היום האחרון בחייו של ישו.

מהמשפט ועד הצליבה.

תהלוכות של העדות הנוצריות, עולי רגל רבים נושאי צלב , שחקנים מחופשים לרומאים ואוירה מעולם אחר.

הליכה בעקבות אירועי רחוב תוך הכרות עם המסורות והרקע עד מקום הצליבה, הגולגתא = כניסת הקבר.

הטיול לא מיועד לילדים קטנים, תיתכן צפיפות רבה במהלך המסלול.