סיורים בדרך אל העיר ירושלים

נתחיל את טיולינו בפארק קנדה נצפה לעמק אילון

ואולי תהה לנו "שמש בגבעון דום"

נמשיך ללטרון בעקבות לוחמים ושריון.

 ומשם לתפארת הארץ כולה במיני יזרעאל.

נעבור בבאב אל ואד בדרך אל העיר...

ונעלה לקסטל נכיר את ספורי המלחמה שהתרחשו במקום ונחווה חוויה ממשית של השתתפות בהדמיה של כבוש הגבעה.

ומשם למראות העיר העתיקה

לסיור חומות ומצודות ונסיים בסעודה.